Θεμελιακό κείμενο για τη συγκρότηση Δημοκρατικής (το εννοούμε, δεν κάνουμε πλάκα) Παράταξης.


Θεμελιακό κείμενο για τη συγκρότηση Δημοκρατικής (το εννοούμε, δεν κάνουμε πλάκα) Παράταξης. (αναθεωρούμενο, υπό συγκεκριμένες διαδικασίες, ανά πάσα στιγμή)

1. η παράταξη συγκροτείται από τοπικές συνελεύσεις πολιτών-εθελοντών.

2. Η κάθε συνέλευση ορίζει (με κλήρωση αν ο αριθμός των υποψηφίων είναι μεγάλος) συντονιστική επιτροπή για χρόνο και αριθμό που αποφασίζει η ίδια. Ο λόγος ύπαρξης της συντονιστικής είναι: α) να διαφυλάττει τα κλειδιά του διαδικτύου, β) να διασφαλίζει την τήρηση όσων αποφασίστηκαν από τη συνέλευση μέχρι την επόμενη σύγκλισή της, γ) να μεταφέρει τις αποφάσεις της συνέλευσης στις άλλες συνελεύσεις.

Ανά πάσα στιγμή είναι δυνατή η προσθήκη ή ανάκληση οποιουδήποτε μέλους της συντονιστικής επιτροπής ύστερα από απόφαση της ίδιας της συνέλευσης.

Εθελοντές είναι όσοι δηλώνουν τα στοιχεία τους στην συντονιστική επιτροπή της τοπικής συνέλευσης, συμμετέχουν με τη φυσική τους παρουσία στις συνελεύσεις κι έτσι έχουν δικαίωμα ψήφου. Νέοι εθελοντές γίνονται δεκτοί μετά από απόφαση της συνέλευσης με απλή πλειοψηφία επί των παρόντων και συμμετέχουν με αποφασιστική ψήφο απ’ την επόμενη συνέλευση.

Οι εθελοντές που αντικειμενικά είναι μακριά από τοπική συνέλευση και δεν μπορούν λόγω του αριθμού τους να συγκροτήσουν συνέλευση μπορούν να ψηφίζουν διαδικτυακά σε σύνδεση με την πλησιέστερη τοπική συνέλευση.

Οι συνελεύσεις διεξάγονται δύο φορές το μήνα και εκτάκτως με απόφαση της συντονιστικής επιτροπής.
Την ημερήσια διάταξη της συνέλευσης συγκροτεί η συντονιστική επιτροπή και τη θέτει προς ψήφιση με την έναρξη των εργασιών.

Συζητούν με βάση την αρχή της ισηγορίας και αποφασίζουν δημοκρατικά σύμφωνα με την αρχή της πλειοψηφίας.
Οι ψηφοφορίες είναι φανερές και όχι μυστικές. Οι αποφάσεις λαμβάνονται από τις συνελεύσεις με το 50%+1. Όταν τρεις ή περισσότερες προτάσεις τίθενται αντιπαραθετικά σε ψηφοφορία, τότε υιοθετείται εκείνη η πρόταση που λαμβάνει το 50%+1 των ψήφων. Αν καμία πρόταση δεν λάβει αυτό το ποσοστό των ψήφων, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των προτάσεων που έλαβαν τα μεγαλύτερα ποσοστά και αθροιστικά ξεπερνούν το 50%+1. Υιοθετείται εκείνη η πρόταση που λαμβάνει το 50%+1 των ψήφων.

Σε όλες τις ψηφοφορίες τα λευκά και οι αποχές δεν προσμετρούνται. Οι ψηφοφορίες και τ’ αποτελέσματά τους καταγράφονται διαδικτυακά, προκειμένου να υπάρχει διαφάνεια.

Η κάθε συνέλευση έχει δικό της ταμείο και το διαχειρίζεται η ίδια.

3. σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο συγκροτείται κληρωτό πολιτικό σώμα (αποτελούμενο π.χ. από το 1/10 του συνόλου των εθελοντών – το 1/6 των μελών του κληρωτού σώματος ανανεώνεται ανά δίμηνο). Διαβουλεύεται και αποφασίζει διαδικτυακά.

4. για τα τοπικά ζητήματα αποφασίζει η τοπική συνέλευση με φυσική παρουσία.

5. για τα ζητήματα σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο αποφασίζει το αντίστοιχο κληρωτό σώμα.

6. Πρόταση προς ψήφιση στο αντίστοιχο όργανο μπορεί να καταθέσει το 1/10 τουλάχιστον των μελών της κάθε φορά συλλογικότητας (τοπικής συνέλευσης, κληρωτού σώματος, του συνόλου των μελών σε πανεθνικό επίπεδο).

7. Οποιοδήποτε ζήτημα μπορεί να τεθεί στη κρίση του συνόλου των εθελοντών σε περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο φθάνει να το ζητήσει ονομαστικά το 1/10 των αντίστοιχων μελών.
8. Οι αποφάσεις που παίρνονται απ’ το σύνολο των μελών υπερισχύουν των αποφάσεων που παίρνουν τα αντίστοιχα κληρωτά σώματα.

9. Οι υποψήφιοι εκπρόσωποι της παράταξης, σε βουλευτικές ή δημοτικές-περιφερειακές εκλογές ορίζονται με κλήρωση μεταξύ των εθελοντών που εκφράζουν σχετική επιθυμία.

10. Οι εκπρόσωποι της παράταξης σε κρατικά όργανα υποχρεούνται να εκφράζουν αναλογικά τις απόψεις στις οποίες καταλήγουν τα αντίστοιχα όργανα της παράταξης (συνελεύσεις, κληρωτά σώματα).

11. Οι εκπρόσωποι της παράταξης μπορούν να επαναλάβουν θητεία σε κρατικό όργανο μόνο αν δεν υπάρχει άλλος πρόθυμος εθελοντής.

12. Οι εκπρόσωποι της παράταξης σε κρατικά όργανα θα κρατούν απ’ την αμοιβή που προβλέπουν οι νόμοι το μισθό ή το εισόδημα της εργασίας που δήλωσαν την προηγούμενη χρονιά στην εφορία και το λιγότερο μπορεί να είναι το όριο φτώχιας (60% του κατα κεφαλήν εθνικού εισοδήματος). Τα επιπλέον χρήματα θα αποδίδονται στη παράταξη σε δημοτικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο αντίστοιχα.

13. Οι εκπρόσωποι τύπου της παράταξης, επειδή χρειάζονται ειδικά προσόντα, εκλέγονται απ’ τα αντίστοιχα κληρωτά σώματα ή το σύνολο των εθελοντών.

Τολμάμε, να νικήσουμε;

1. Αλεξόπουλος Διονύσης

2. Βυζιώτης Γιώργος

3.Δούκας Κώστας

Όποιοι είναι μέσα (με χρόνο ή/και χρήμα) ας στείλουν email στο alexdion64@yahoo.com

Advertisements
This entry was posted in ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ, Τι να κάνουμε; and tagged , , . Bookmark the permalink.

1 Response to Θεμελιακό κείμενο για τη συγκρότηση Δημοκρατικής (το εννοούμε, δεν κάνουμε πλάκα) Παράταξης.

  1. Παράθεμα: Για ένα αμεσοδημοκρατικό κόμμα!!;; | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΤΩΡΑ !

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.