Για ένα αμεσοδημοκρατικό κόμμα!!;;


Συζητείται η δημιουργία και η κάθοδος σε εκλογές αμεσοδημοκρατικού κόμματος-παράταξης. Πέρα απ’ την προφανή αντίφαση στους όρους πρέπει να γίνουν και κάποιες επιπλέον παρατηρήσεις. Θα βοηθήσουν στη καλύτερη κατανόηση της πράξης και των συνεπειών της.

Ι. Αν κάποιος ξεπεράσει ζητήματα πολιτικών ή ηθικών αρχών θα έπραττε ως εξής:

1ον στις εκλογές θα ψήφιζε την παράταξη-κόμμα που τον εκφράζει πολιτικά – ιδεολογικά και 2ον θα συμμετείχε στην ψηφοφορία της αμεσοδημοκρατικής παράταξης για να υποστηρίξει για δεύτερη φορά τις πολιτικές – ιδεολογικές θέσεις του.

ΙΙ. Μετά τα παραπάνω ίσως γίνεται ορατή η δυνατότητα υπονόμευσης της αμεσοδημοκρατικής παράταξης λόγω της εμπλογής της στα πολιτικά ζητήματα. Οι πολίτες που θα μειοψηφήσουν στη ψηφοφορία της αμεσοδημοκρατικής παράταξης πολύ εύκολα θα συσπειρωθούν γύρω από κάποιες απ’ τις υπόλοιπες παρατάξεις που θα εκφράσουν συγγενείς απόψεις με αυτές της μειοψηφίας. Η επίκληση ηθικών κανόνων και συνέπειας στάσης ως προς το αμεσοδημοκρατικό εγχείρημα πολύ μικρή απήχηση μπορεί να έχουν μπροστά σε ζέοντα πολιτικά προβλήματα-διλήμματα.

ΙΙΙ. Αν όχι λοιπόν μια αμεσοδημοκρατική παράταξη τότε τι; Μπορώ να δω δύο αλληλοσυνδεόμενες εναλλακτικές επιλογές:  

1. Διασπάμε τις παρατάξεις και τους υποψηφίους με την εξής:

πρόταση πολιτών για αυτοδέσμευση υποψηφίων στις εκλογές.

Αναγκαία προϋπόθεση για να υποστηρίξουμε-ψηφίσουμε-σταυρώσουμε ένα υποψήφιο ή μια παράταξη είναι να αυτοδεσμευθεί στα παρακάτω:

  • Οι πολίτες μπορούν να προκαλούν δημοψήφισμα με θέμα συγκεκριμένο ζήτημα μετά από συλλογή ενός αριθμού υπογραφών τουλάχιστον ίσου με το 5 % των ψήφων στις τελευταίες εκλογές.
  • Τα αποτελέσματα των δημοψηφισμάτων είναι έγκυρα ανεξαρτήτως του ποσοστού συμμετοχής σε αυτά.
  • Ο υποψήφιος ή η παράταξη δεσμεύεται να υποστηρίξει στο δημοτικό συμβούλιο τη θέση που πλειοψήφησε στο δημοψήφισμα ανεξαρτήτως αν συμφωνεί ή όχι με αυτή.

2.  Αν καμία παράταξη-υποψήφιος δεν αυτοδεσμευθεί τότε συγκροτούμε ψηφοδέλτιο του οποίου οι εκλεγόμενοι το μόνο που κάνουν είναι να ψηφίζουν λευκό επιζητώντας τη διενέργεια δημοψηφισμάτων.

ΙV.  Εν τέλει που βρίσκεται το κέντρο βάρους της διαφωνίας; Κάθε μερική εφαρμογή (π.χ. παράταξη που λαμβάνει αποφάσεις επί συγκεκριμένων πολιτικών ζητημάτων με άμεση ψηφοφορία των μελών και των φίλων της) δεν μπορεί να οδηγήσει σε θεσμούς άμεσης δημοκρατίας αλλά σε αναπαραγωγή της αντιπροσώπευσης.  Η άμεση δημοκρατία δεν μπορεί παρά να αφορά και να εφαρμόζεται για το σύνολο του πολιτικού σώματος (π.χ. δεσμευτικά-αποφασιστικά  δημοψηφίσματα με κάλπες μετά από πρωτοβουλίες πολιτών). Διότι μόνο τότε δεν υπάρχει τόπος έξω απ’ αυτή για να την ανατρέψει.

————————————————————————————————-

Ιούνιος 2014

Κι όμως άλλαξα άποψη!! Διέκρινα μια δυνατότητα. Περισσότερα εδώ.

Advertisements
This entry was posted in Τι να κάνουμε; and tagged , . Bookmark the permalink.